Bệnh xơ gan có nguy hiểm không? Điều trị như thế nào ?

Bệnh xơ gan có nguy hiểm không? Điều trị như thế nào ?